APIS IT je pravni slijednik Gradskog zavoda za automatsku obradu podataka (GZAOP)

Cilj APIS IT-a je zadržati vodeću ulogu u isporuci kvalitetno osmišljenih i integriranih usluga i servisa i tehnološko vodstvo u suvremenim tehnologijama uspostavom centara kompetencije.

Djelatnost poduzeća:
Informacijske tehnologije

Broj djelatnika u IT-u:
Preko 100 zaposlenih

Agencija za podršku informacijskim sustavima i informacijskim tehnologijama (APIS IT d.o.o.) osnovana je krajem 2005. ugovorom između Vlade RH i Grada Zagreba kako bi na pozitivnim iskustvima Gradskog zavoda za automatsku obradu podataka (GZAOP-a) obavljala poslove razvoja i podrške ključnim informacijskim sustavima RH i Grada Zagreba te razvila aplikativne servise i čuvala potrebne informacijske baze što je temelj funkcioniranja moderne elektronički podržane uprave.

 

Raspolažemo sa značajnim tehničkim, programskim i kadrovskim potencijalom (poslovni objekt, računarska, komunikacijska, programska i aplikativna programska oprema, školovani djelatnici), te ogromnim iskustvom u informatičkoj potpori najsloženijim sustavima kako grada tako i države, što će donijeti nove mogućnosti objedinjavanja do sada razdvojenih informatičkih sustava u novim elektroničkim uslugama.

U stvaranju informacijskog društva naša je uloga razvijanje i praćenje implementacije smjernica, normi i politike za razvoj e-uprave, davanje podrške tijelima državne uprave u razvoju vlastite strategije e-poslovanja, razvijanje i podupiranje zajedničke računalno-komunikacijske i aplikacijske infrastrukture, promoviranje primjene najboljih iskustava u upravljanju informacijskim sustavima, uključujući zaštitu osobnih podataka, te razvijanje zajedničkih elektroničkih usluga i centralni pristup informacijskim resursima državne uprave uz odgovarajuću autorizaciju i autentikaciju.

Provedba koncepta Vlade RH «sve na jednom mjestu» podrazumijeva i razvijanje zajedničkih elektroničkih usluga namijenjenih različitim korisničkim skupinama i postojanje takvog centralnog pristupa. Taj tehnološko i organizacijski zahtjevan zadatak jedan je od naših prioritetnih poslova.

Djelujemo u skladu je s ciljevima eEurope 2005 i i2010, što ukratko znači put ka osiguranju interoperabilne komunikacije javne uprave u Europskom kontekstu.

APIS IT razvija elektroničke usluge koje brišu granice između tijela državne uprave i lokalne samouprave, čineći ih transparentnijim i dostupnijim građanima.

U APIS IT-u je zaposleno više od 300 zaposlenika, visoko školovanih stručnjaka s diplomama pretežno Fakulteta elektrotehnike i računarstva, Fakulteta organizacije i informatike, Ekonomskog fakulteta smjera informatike i srodnih fakulteta. Stručnjaci APIS IT-a pokrivaju široki raspon tehnologija i informatičkih specijalnosti, što daje mogućnost pružanja kompletne usluge i podrške našim korisnicima. Poseban značaj posvećuje se stjecanju novih znanja i osobnom razvoju zaposlenika, te se u tom smislu provodi sustavno i kontinuirano školovanje u skladu s razvojem informatičke tehnologije u svijetu.

Reference

Tijekom niza godina stručnjaci APIS IT-a razvili su vrlo sadržajne i kompleksne informatičke sustave za podršku uprave Grada Zagreba i Porezne i Carinske uprave Ministarstva financija RH, koji su i danas u uspješnoj produkciji. Po broju korisnika i on-line transakcija to su najveći informatički sustavi u našoj zemlji iz čega proizlazi jasna pozicija APIS IT-a u smislu znanja, kvalitete i odgovornosti u podršci tako složenih sustava.

 

U poslovima vezanim uz informatičku podršku pripreme i provedbe izbora svih razina, koordinaciju svih uključenih sudionika i povezanih aktivnosti, APIS IT je pokazao da može organizirati i odraditi i najsloženije projekte.

 

Dugogodišnje iskustvo u informatizaciji javne uprave, podršci ključnim informacijskim sustavima države i Grada Zagreba, iskustvo u vođenju i izvedbi velikih projekata, poznavanje i primjena suvremenih informatičkih tehnologija, iskustvo u dizajnu i održavanju velikih baza podataka, višegodišnja jamstva za podršku i održavanje aplikacija, raspolaganje mogućnošću korištenja baza podataka javnih registara, su reference koje čine APIS IT pouzdanim i stabilnim isporučiteljom informatičkih usluga.

Apis IT-logo


Hrvoje Somun, Predsjednik uprave

http://www.apis-it.hr

Paljetkova 18
10001 Zagreb

tel: +385 1 3885 777
fax: +385 1 3880 504


e-mail: apis-it@apis-it.hr