Hrvatska poštanska banka

Jedan od glavnih oslonaca poslovne strategije HPB-a je njena dostupnost i pristupačnost. Uz intenzivan razvoj vlastite poslovne mreže i distributivnih kanala, HPB svojoj mreži pridružuje i poštanske urede u svakom mjestu u zemlji. Suradnja s Hrvatskom poštom, dugogodišnjim partnerom Banke, omogućila je izgradnju najveće distribucijske mreže u zemlji čime je Hrvatska poštanska banka postala najdostupnija banka u zemlji.

Djelatnost poduzeća:

Inovativnost u poslovanju sastavni je dio HPB-ovog poslovnog pristupa, a usluge i proizvodi Banke prilagođeni su potrebama klijenata i konkurentni na domaćem bankarskom tržištu. Poseban naglasak Banka stavlja na kreiranje štednih proizvoda, suvremenih usluga i proizvoda kartičnog i transakcijskog poslovanja te cjelovitu ponudu kredita za građane i gospodarstvenike. U cilju poticanja i razvoja kvalitetnije poduzetničke inicijative Banka aktivno surađuje s HAMAG-om i HBOR-om u različitim programima kreditiranja malih gospodarstvenika čime postaje istaknut i pouzdan partner među klijentima malog i srednjeg poduzetništva.

Svoju budućnost Banka temelji na realnim mogućnostima, oslanjajući se pritom na vlastite snage i stručno znanje svojih zaposlenika. Potiče transparentnost u radu, inovativnost i motivira svoje djelatnike za utakmicu s konkurencijom na tržištu. Hrvatska poštanska banka želi biti snažna i pouzdana hrvatska banka podjednako privlačna ulagačima, klijentima i zaposlenicima.

Hrvatska poštanska banka


http://www.hpb.hr/

Jurišićeva 4
10000 Zagreb