Plovput d.o.o.

Plovput d.o.o. je trgovačko društvo s ograničenom odgovornošću u 100% vlasništvu Republike Hrvatske

Djelatnost poduzeća:
Ostalo

Temeljna djelatnost, sukladno Pomorskom zakoniku i Zakonu o Plovputu, Split, vezana je za sigurnost plovidbe i kao takva od strateškog interesa za Republiku Hrvatsku, a obuhvaća:

  • održavanje i uređenje plovnih putova u unutarnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske;
  • postavljanje objekata sigurnosti plovidbe na plovnim putovima u unutarnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske i osiguranje njihovoga pravilnog rada;
  • obavljanje poslova radijske službe na pomorskim plovnim putovima Republike Hrvatske;
  • obavljanje istraživanja i projektiranja radi obavljanja poslova iz vlastite djelatnosti
Plovput d.o.o.


http://www.plovput.hr

Obala Lazareta 1
21000 Split

tel: +385 (0)21 390 600
fax: +385 (0)21 390 630