Pregled rješenja

Rješenja možete pretraživati po području primjene, vrsti rješenja ili nazivu. Ukupno rješenja u bazi: 166.

Pretraga je pronašla 28 rezultata.

Rješenja

Vrsta rješenja

Područje primjene

Laser*MAT

Upravljanje troškovima materijala i usluga

Laserline d.o.o.

Podsustav sadrži centralnu nabavu svih troškova i usluga dobavljača (potrošnog materijla, inženjerijskog materijala, sitnog inventara, troškova ben...

Laser*MOBILE

Grupa proizvoda Laserline IT sustava razvijenih na Android mobilnoj platformi

Laserline d.o.o.

Laser*MOBILE je nova grupa proizvoda Laserline IT sustava razvijenih na Android mobilnoj platformi.Prijenos podataka iz i u Laser*MOBILE module ob...

Laser*OSIS

Podsustav za upravljanje dugotrajnom imovinom

Laserline d.o.o.

U ovom je podsustavu omogućeno kvalitetno praćenje ulaza, izlaza, stanje dugotrajne imovine i obračune amortizacije. Prema potrebi, praćenje sredst...

Laser*PLA

Podsustav za obračun plaća

Laserline d.o.o.

Podsustav obuhvaća vođenje matičnih podataka (definiranje tarifnih razreda te grupiranja radnih mjesta po istima, vođenje djelatnika po više različ...

Laser*POS

Multiplatformsko rješenje za gastro prodaju.

Laserline d.o.o.

Osnovne karakteristike su: - unutar istog naplatnog uređaja moguće je evidentiranje prodaje usluga i proizvoda - prodaja gastro proizvoda - prodaj...

Point 2000

Integralni poslovni informacijski sustav

Point d.o.o.

Kompletni integralni informacijski sustav za poduzeća svih veličina neovisno o njihovoj djelatnosti. Sustav obuhvaća module financija, nabave, prod...

TIMES INTEGRATOR ERP

Poslovna programska rješenja za vođenje poslovanja tvrtke

Times computers d.o.o.

Times Integrator ERP je alat za vođenje cjelokupnog poslovanja poduzeća koji omogućuje rukovodstvu da nadgleda poslovanje poduzeća i dobije točna,...

ERPINS*Kamenolom

Integralni informacijski sustav za proizvodnju kamena i betona

ININ informatički inženjering d.o.o.

Integralni IS s podsustavima:kamenolom, proizvodnja betona, izvaga, obračun proizvodnje, komercijala, nabava, podsustav poručivanja, održavanje opr...

MIMS

Informacijski sustav održavanja opreme

ININ informatički inženjering d.o.o.

Integralni IS s podsustavima:tehnički podaci o opremi, korektivno održavanje, preventivno održavanje, remonti, nabava i zalihe, kontroling, documen...

ERPINS-G

Integralni informacijski sustav za građevinske tvrtke

ININ informatički inženjering d.o.o.

Integralni IS s podsustavima: normativi, troškovnik, komercijala, upravljanje gradilištima, nabava i zalihe, radni nalozi, kontroling, upravljanje...

BURIN & BURINplus

Integrirani IS za srednja i velika poduzeća.

Uljanik Poslovni informacijski sustavi

BURIN, poslovni informacijski sustav koji se sastoji od sljedećih komponenti: Financije i računovodstvo (moduli: Financijsko poslovanje, Dugotrajn...

ERPINS

Integralni informacijski sustav za metaloprerađivačke i elektro tvrtke

ININ informatički inženjering d.o.o.

Integralni IS s podsustavima: nabava i zalihe, prodaja, radni nalozi, sastavnica s tehnološkim postupkom, planiranje, terminiranje i praćenje proiz...