IZAK

Izdavanje akata iz područja prostornog uređenja i gradnje

Opis rješenja:

IZAK podržava poslovne procese zaprimanja, urudžbiranja i obrade zahtjeva te izdavanja akata. Zahtjevi se skeniraju i pohranjuju u sustavu Documentum. Temeljem predložaka pohranjenih u Documentumu kreiraju se izlazni dokumenti, prati njihov životni ciklus, digitalno se potpisuju i otpremaju.

Vrsta rješenja:
Specifična rješenja

Područje primjene:
Državna samouprava (regionalni nivo)

Kome je rješenje namjenjeno:
Odjelima za prostorno uređenje grada pri gradskim poglavarstvima ili županijskim uredima

Ključne riječi: Documentum, građevinska dozvola, izdavanje akata, lokacijska dozvola, potvrda glavnog projekta, uporabna dozvola, urudžbiranje, uvjerenje

Referentni korisnici: Grad Rijeka

Podrška za višejezičnost: Ne

Minimalna verzija baze: Oracle 10g

Razvojni alat(i): Oracle Designer 10g

OS kompatibilnost: Windows 2000 ili noviji

Infosistem - logo

tel: +385 1 650 0111
fax: +385 1 663 7961


Kontakt osoba:
Višnja Svilanović, Direktorica službe ICT rješenja
e-mail: vsvitlanovic@infosistem.hr

Ostala rješenja:

PosIS
Infosistemov Poslovni Informacijski Sustav – PosIS

ISIT
Rješenje ISIT (Informacijski Sustav za InvesTitore)

SocSkrb
Informacijski sustav socijalne skrbi - pomoć za podmirenje troškova stanovanja

ONTIS
Informacijski sustav objedinjene naplate troškova stanovanja

CROTIS
 Sustav za praćenje poslovanja recepcije turističkih objekata

BOLNIČKA PREHRANA
Informacijski sustav Bolničke prehrane