Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje

HZMO u vlasništvu ima dvije pravne osobe i to Hrvatsko mirovinsko osiguranje d.o.o. (HMO d.o.o.) i Hrvatsko mirovinsko investicijsko društvo d.o.o. (HMID d.o.o.).

Djelatnost poduzeća:
Financijsko poslovanje (Bankarstvo, Osiguranje, Fondovi, Leasing, … )

HRVATSKI ZAVOD ZA MIROVINSKO OSIGURANJE osnovan je Zakonom o mirovinskom osiguranju ('Narodne novine', broj 102/98, 127/00, 59/01, 109/01, 147/02, 117/03, 30/04, 177/04 i 92/05), kojim je ujedno započet proces reforme mirovinskog sustava. Zavod je osnovan radi ostvarivanja prava zaposlenika, poljoprivrednika, obrtnika i drugih osoba iz obveznog mirovinskog osiguranja, na temelju generacijske solidarnosti. Zavod je javna ustanova koja je počela s radom 1. siječnja 1999. i pravni je sljednik bivših republičkih fondova mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika, samostalnih privrednika i individualnih poljoprivrednika odnosno svih prijašnjih institucija čija povijest počinje 1922.g., kada je osnovan Središnji ured za mirovinsko osiguranje radnika u Zagrebu..

Veći je dio poslovnih procesa u stručnoj službi Zavoda danas informatički podržan. Gradnja integralnog informacijskog sustava Zavoda počela je još krajem 60-tih godina, radi podizanja kvalitete i ažurnosti u rješavanju o pravima korisnika mirovina, aktivnih osiguranika, te sve prisutnijih zahtjeva u funkcijama upravljanja i rukovođenja.

HZMO - logo


http://www.mirovinsk...

A. Mihanovića 3
10000 Zagreb

tel: +385 1 4595-500
fax: +385 1 4595-063

Kontakt osoba:

Zoran Kordić
e-mail: zoran.kordic@mirovinsko.hr