HrOUG udruga

Hrvatska udruga Oracle korisnika je neprofitna organizacija osnovana 1995. godine u Zagrebu.

U ovom dijelu naših www stranica možete pronaći informacije o radu i funkcioniranju udruge, organima udruge, kao i o popustima i pogodnostima koje HrOUG svake godine osigurava svojim članovima.

Najznačajni događaj Oracle zajednice u Hrvatskoj je godišnja HrOUG konferencija koja se tradicionalno održava polovicom listopada.

Posljednjih nekoliko godina HrOUG je u suradnji sa HUJAK - Hrvatskom udrugom Java korisnika uspješno uspostavio i organizirao konferenciju namijenjenu Java zajednici.