Ciljevi i planovi

Osnivanje i temeljni ciljevi HrOUG-a

Udruga je osnovana 5. lipnja 1995. godine. Djelovala je do 18. listopada 2001. godine unutar HIZ-a (Hrvatskog informatičkog zbora) od kada djeluje kao samostalna udruga. Radom udruge upravljaju tijela udruge - Skupština i Upravni odbor, a rad koordinira radno predsjedništvo (predsjednik i potpredsjednik).

HrOUG - Hrvatska udruga ORACLE korisnika ima za cilj razmjenu znanja i iskustava o primjeni ORACLE tehnologije, unapređenje međusobnih odnosa i informiranja krajnjih korisnika kao i odnosa partnera koji koriste ORACLE tehnologiju, unapređenje odnosa korisnika sa ORACLE korporacijom, te unapređenje organiziranosti informatičke struke i odnosa sudionika informatičke djelatnosti u zemlji i inozemstvu. Udruga nastoji povezati i unaprediti rad fizičkih i pravnih osoba, tj. svih onih koji na području informatičke djelatnosti nalaze svoj profesionalni interes ili ostvaruju svoje ambicije i zadatke.

Dosadašnje aktivnosti

Hrvatska udruga Oracle korisnika tokom dvije decenije kontinuirano radi na okupljanju poduzeća i profesionalnih osoba čiji je bliži interes rad sa Oracle tehnologijom. Stalno povećanje broja Oracle-ovih korisnika u informacijsko tehnološkom okruženju rezultiralo je proširenjem interesa za razmjenu međusobnih informacija, kao i pobližim upoznavanjem sa novim alatima i programskim rješenjima. Sve je to rezultiralo i interesom pojedinaca i poduzeća za sudjelovanje u radu HrOUG-a.

Dosadašnje aktivnosti članova u udruzi afirmirale su rad na:

  • godišnjim konferencijama,
  • izlaganjima i kontaktima na sajmu informacijske tehnologije INFO,
  • direktnim kontaktima članova udruge,
  • suradnji sa sličnim udrugama i asocijacijama u zemlji i inozemstvu, te
  • suradnji i aktivnostima koje je organizirao Oracle Hrvatska i Oracle Corp.

Karakteristika proteklog perioda je konstantan rast interesa udruženih članica, koji iz godine u godinu se vidi u sudjelovanju u radu na konferencijama Oracle korisnika. O detaljima rada dosadašnjih konferencija Oracle korisnika možete pogledati na www.hroug.hr.

Plan daljnjih aktivnosti

Uz nastavak rada na afirmiranim aktivnostima, planirano je proširenje djelovanja udruge prvenstveno aktivnijim uključivanjem članova udruge - profesionalaca u Oracle okruženju. Angažmanom putem stranica udruge www.hroug.hr nastoji se omogućiti aktivno sudjelovanje članova i onih koji će se pridružiti, u međusobnoj razmjeni iskustava i informacija. Ovaj rad bi trebao preći u interaktivni rad, a što treba značiti brže i učinkovitije iskorištenje mogućnosti tehnološkog okruženja.

Okupljanje sudionika na godišnjoj konferenciji i dalje je glavni događaj, uz već ostvareno proširenje organiziranjem Java konferencija, zajedno sa HUJAK - udrugom Java korisnika. Konferencija udruge je u listopadu, a JavaCro u svibnju. Za sve informacije o događajima treba pogledati na www.hroug.hr i na konferencijskim stranicama.

Nastaviti će se organiziranje stručnih skupova, predavanja, radionica, okruglih stolova i drugih aktivnosti za stručno usavršavanje članova i ostalih zainteresiranih sudionika.

Periodičko izdavanje HrOUG Novosti sa najnovijim informacijama o svakodnevnim praktičnim problemima i njihovim rješenjima članova HrOUG-a će se nastaviti u skladu sa potrebama.

Dobra suradnja sa Oracle udrugama u Sloveniji i Srbiji će se nastaviti, kao i proširiti sa na ostale OUG u obostranom interesu sa ciljem ostvarenja bolje informiranosti i suradnje između članova.

Nastaviti će se suradnja sa Oracle korporacijom i posebno sa Oracle Hrvatska. Poduzeti će se aktivnosti za poboljšanje suradnje sa Oracle Partner Network-om na marketingu vlastitih rješenja i mogućnosti članova HrOUGa i Oracle partnera sa ciljem povezanog djelovanja na domaćem i vanjskom tržištu.