Često se transakcije u Oracle bazi, te u alatima Forms i ADF, koriste na "standardan", tj. uobičajeni način. Uglavnom je tako i najbolje. No, ima trenutaka kada je bolje posegnuti za nekim rješenjem koje nije "u glavnom toku". U radu će biti prikazani standardni i neki nestandardni načini baratanja transakcijama u Oracle bazi, Forms-ima i ADF-u.

Transactions and Oracle - Database, Forms, ADF
Abstract:
Transactions in Oracle Database, Forms and ADF, are often used on "standard" or common way. In general, that is the best way to do it. But there are cases when it is better to find solution that is not "in the main course." Standard and some nonstandard ways of handling transactions in the Oracle Database, Forms and ADF will be presented.

Detalji o predavanju

Vrsta: Predavanje / Lecture

Razina težine: Srednje detaljno / Detailed

Poželjno iskustvo slušatelja: Iskusni (2-3 g.) / Experianced

Poželjna funkcija slušatelja:
Developer
Dizajner / Designer

Predviđeno vrijeme trajanja rada - aktivnosti: 45 min

306_Sirotic Transakcije i Oracle baza, Forms.pdf 510,47 kB

Referat 306_Sirotić Transakcije i__.pdf 1,96 MB

O predavaču

Transakcije i Oracle - baza, Forms, ADF

Zlatko Sirotić

Istra informatički inženjering d.o.o., Pula

Zlatko Sirotić radi skoro 30 godina na informatičkim poslovima, uglavnom u poduzeću Istra informatički inženjering d.o.o., Pula. Oracle softverske alate (baza, Designer CASE, Forms 4GL, Reports, JDeveloper IDE, Java) koristi više od 15 godina. Objavljivao je stručne radove na kongresima/konferencijama HrOUG, CASE, KOM, "Hotelska kuća", u časopisima "Mreža", "InfoTrend" i "Ugostiteljstvo i turizam", a neka njegova programska rješanja objavljivana su na web stranicama firmi Quest i Oracle.
Bio:
Zlatko Sirotić, univ.spec.inf., has been working on IT jobs nearly 30 years, mainly in Istra informatički inženjering, Pula. He has been using Oracle software tools (database, Designer CASE, Forms 4GL, Reports, JDeveloper IDE, Java) for more than 15 years. He has published expert papers for conferences (HrOUG, CASE, KOM, "Hotelska kuća"), in magazines ("Mreža", "InfoTrend", "Ugostiteljstvo i turizam"), and some of his programming solutions were published on the web pages of Quest and Oracle companies.