Agenda HrOUG 2016 je "LIVE"

Rujan 02, 2016.

Aktivna je Agenda za HrOUG 2016

http://2016.hroug.hr/Agenda

Agenda HrOUG 2016 je "LIVE"

Pozivamo vas da koristite ili Agendu (koja predstavlja Program ali sa vremenskom dimenzijom) ili Program uključivanjem i isključivanjm filtera postavljenih na grupe predavanja. Vrlo je jednostavno izabrati sve što je pripremljeno u Apex-u, Javi, te u grupi Razvoj i alati ili sve.

Ovih dana ćemo postaviti i detalje o zabavnom programu koji pripremamo za konferenciju.

Early bird:

Za sve plaćene prijave za konferenciju zaključno do 23.9. organizator nudi -10% popusta.

Za sav plaćeni smještaj do 1.10. Maks travel nudi -5% popusta.

http://2016.hroug.hr