Datumi konferencija u 2024.

Siječanj 01, 2024.

JavaCro'24 = 13.-16.10.2024.

HrOUG 2024 = 16.-19.10.2024.

Lokacija: Crveni otok, Rovinj

Datumi konferencija u 2024.