JavaCro'14 - rezultati

Svibanj 20, 2014., Vladimir Radić

Treća konferencija - JavaCro'14 uspješno je završila sa najviše sudionika do sada. Sva najavljena predavanja su održana sa izvanredno dobrim rezultatima. O rezultatima pogledajte na Nakon JavaCro'14.

Zahvaljujemo svima na sudjelovanju!