JavaCro'17 je završena

Svibanj 12, 2017.

Bilo je odlično. 50 predavanja, 280 sudionika.

Više o konferenciji http://2017.javacro.hr/

JavaCro'17 je završena

Lokacija je treći puta bila crveni otok u Rovinju.

Predavanja su bila bolja od vremena. Lokacija odlična kao i inače.