Konferencije u 2023. godini

Siječanj 15, 2023.

Hrvatska udruga Oracle korisnika će samostalno ili u suradnji sa Hrvatskom udrugom Java korisnika (HUJAK) organizirati slijedeće konferencije:

JavaCro'23 15.-17.10.2023.

HrOUG 2023 17.-20.10.2023.

SAVE THE DATE

Konferencije u 2023. godini