Cilj APIS IT-a upravo jest kontinuirana izgradnja i održavanje sustava koji će omogućiti istodobnu i međusobnu komunikaciju unutar tijela javne uprave, kao i komunikaciju s europskim organizacijama i institucijama, realizirajući pri tome željeni projekt iskoraka državne uprave i lokalne samouprave u transparentniju, bržu, učinkovitiju i građanima prilagođeniju upravu – upravu budućnosti.

Djelatnost poduzeća:
Informacijske tehnologije

Broj djelatnika u IT-u:
Preko 100 zaposlenih

APIS IT ima više od 400 zaposlenih.

Više od  50 godina Agencija za podršku informacijskim sustavima i informacijskim tehnologijama d.o.o. -  APIS IT d.o.o., pruža strateške, stručne i provedbene usluge javnom sektoru Republike Hrvatske u planiranju, razvoju, podršci i održavanju poslovno-informacijskih sustava po principima umrežene i korisnički usmjerene uprave.

Trgovačko društvo APIS IT osnovano je krajem 2005. ugovorom između Vlade RH i Grada Zagreba kako bi na pozitivnim iskustvima Gradskog zavoda za automatsku obradu podataka (GZAOP-a) obavljalo poslove razvoja i podrške ključnim informacijskim sustavima Republike Hrvatske i Grada Zagreba. 

Prednosti rada s APIS IT-om su bogato višegodišnje iskustvo u upravljanju velikim informacijskim sustavima, primjena suvremenih informatičkih tehnologija, isporuka cjelokupnih rješenja te 24-satna podrška više od 400 visokoškolovanih stručnjaka. Svojim korisnicima nudimo cjelovitu uslugu:  projektiranje, razvoj, implementaciju i podršku velikim i složenim sustavima, sistemsku integraciju, razvoj integriranih i interoperabilnih IT rješenja i zajedničkog pristupa informacijskim resursima, usluge savjetovanja u IT projektima, pružanje IT podrške središnjim registrima RH te ponudu Dokument centra (upravljanje dokumentima, produkciju i finalizaciju).

Projekti u kojima aktivno sudjelujemo i za njih izgrađena infrastruktura temelj su i odličan primjer transformacije prema modernoj javnoj upravi. U njima je već sada ostvarena interoperabilnost između tijela uprave na svim razinama, a građanima, gospodarstvu i samoj upravi omogućena je pouzdana i cjelovita informacija uz pristup uslugama i servisima koje su omogućene u elektroničkom obliku.

U narednom razdoblju očekuje se postepeno proširenje lepeze usluga koje će APIS IT  pružati svojim korisnicima. To se prvenstveno odnosi na usluge vezane uz osnivanje Centra dijeljenih usluga (CDU) u APIS IT-u, što je jedna od sastavnica projekta stvaranja zajedničke državne informatičke infrastrukture.

Apis IT-logo


Saša Bilić, Predsjednik uprave

http://www.apis-it.hr

Paljetkova 18
10001 Zagreb

tel: +385 1 3885 777
fax: +385 1 3880 504


e-mail: [email protected]