Dalekovod d.d.

Vizija poduzeća Dalekovod je postati vodeće poduzeće u svojoj djelatnosti u srednjoj i jugoistočnoj Europi sa sjedištem u regiji.

Djelatnost poduzeća:
Proizvodnja

Misija poduzeća Dalekovod

Naše je djelovanje vezano uz stvaranje dodane vrijednosti u projektiranju, proizvodnji, montaži i inženjeringu elektroenergetskih, prometnih i telekomunikacijskih objekata na tržištu srednje i jugoistočne Europe uz punu orijentiranost prema zadovoljstvu naših klijenata. Naša je misija pružiti potpunu uslugu infrastrukturnim djelatnostima (elektroenergetika, cestovni i željeznički promet, telekomunikacije) zasnovanu na načelima poslovne izvrsnosti i vrhunske kvalitete. Osnovu čine ljudi s posebnim znanjima i vještinama koje visoko cijene naši klijenti. Utemeljeni smo na principima organizacije koja uči i sposobnosti brze adaptacije turbulentnim utjecajima okoline. Djelovanje našeg poduzeća obilježeno je stakeholderskim pristupom, posebno vidljivim iz činjenice što je poduzeće u većinskom vlasništvu sadašnjih i bivših radnika. Uvijek ćemo se ponašati kao odgovoran član društva vodeći računa da naš održivi razvoj bude usklađen s interesima šire zajednice i zaštitom okoliša.

Ciljevi poduzeća Dalekovod

  • Povećati tržišni udio u regiji srednje i jugoistočne Europe uz zadržavanje vodeće uloge na domaćem tržištu koristeći pritom oblike povezivanja, spajanja ili preuzimanja.
  • Biti prvi izbor klijenata zbog naših konkurentskih prednosti, a ponajviše zbog kvalitete proizvoda i usluga te poštivanja rokova.
  • Osigurati rast prihoda od prodaje uz povećani fizički obujam proizvodnje.
  • Smanjiti troškove proizvodnje i režije unapređivanjem tehnologije rada te smanjenjem broja lokacija.
  • Održati bruto profitnu stopu na razini od oko 7% ukupnog prihoda.
  • Trajno uvažavati ukuse i želje klijenata, zaposlenika i menadžmenta, stvarati kolektivni duh pripadnosti poduzeću te razvijati timski rad, a pritom inzistirati na visokoj odgovornosti znatno ulažući u stručnu edukaciju i motivaciju.
Dalekovod - logo


http://www.dalekovod.hr

Marijana Čavića 4
10000 Zagreb

tel: +385 1 2411 111
fax: +385 1 6170 450

Kontakt osoba:

Dražen Milković, Rukovoditelj IT
e-mail: [email protected]