Erste Group Card Processor d.o.o.

Erste Group Card Processor d.o.o. je novo ime kompanije MBU d.o.o. od 04.02.2014.

Djelatnost poduzeća:
Financijsko poslovanje (Bankarstvo, Osiguranje, Fondovi, Leasing, … )

MBU d.o.o. je osnovan krajem 1993.godine kao zajednička platforma za razvoj kartičnog poslovanja u Hrvatskoj.

Od lokalnih početaka MBU d.o.o. se postepeno i paralelno sa razvojem kartičnog poslovanja proširio i van granica Hrvatske.

2007.godine Erste Group postaje većinski vlasnik MBU d.o.o. 
Slijedom toga MBU d.o.o. postaje zajednički servisni centar kartičnog procesiranja za banke Erste Grupe na području centralne i istočne Europe.

Osnovna djelatnost Erste Group Card Processor d.o.o. uključuje kartično procesiranje, izdavanje debitnih, kreditnih i prepaid kartica te prihvat kartica na ATM i POS terminalima kao i e-trgovinu.

Brzo rastuća kartična industrija je inovativna i podložna stalnim promjenama tehnologije što usmjerava banke ka nužnosti konkuriranja sa novim proizvodima, visokokvalitetnim uslugama i optimalnim cijenama procesiranja.

Erste Group Card Processor d.o.o.


http://www.egcp.com/

Radnička cesta 45
10000 Zagreb


e-mail: info@egcp.com