Grad Rijeka

Rijeka (tal. Fiume) je grad u Hrvatskoj i administrativno središte Primorsko-goranske županije.

Djelatnost poduzeća:
Državna samouprava (regionalni nivo)

Broj djelatnika u IT-u:
do 10 zaposlenih

Grad Rijeka s okolicom (bivša općina Rijeka - Kastav, Viškovo, Grobnik, Kostrena, Bakar) ima preko 250.000 stanovnika.

Informatika se u gradskoj upravi Grada Rijeke razvija na način da iz servisa informatičkih usluga i tehničko-tehnološke potpore postaje poveznica svih organizacijskih jedinica Gradske uprave.

 

Zavod za informatičku djelatnost obavlja poslove planiranja, projektiranja, izgradnje, uspostave i održavanja informacijskih sustava Grada, a sudjeluje i u informatizaciji gradskih ustanova te komunalnih i trgovačkih društava u suvlasništvu Grada. U okviru izgradnje e-Uprave Zavod održava Internet portal Grada vodeći posebnu brigu o e-uslugama koje se pružaju građanima.

Rijeka - grb


http://www.rijeka.hr

Korzo 5
51000 Rijeka

tel: 051 209 364
fax: 051 209 520

Kontakt osoba:

Danijel Antonić, Pomoćnik pročelnika za informatiku i informacijsku sigurnost
e-mail: [email protected]