Karlovačka banka d.d.

Karlovačka banka je 2005. po veličini aktive od 1,124 milijardi kuna, rangirana na 16. mjestu od 34 banke u RH.

Djelatnost poduzeća:
Financijsko poslovanje (Bankarstvo, Osiguranje, Fondovi, Leasing, … )

Karlovačka banka spada u red još malobrojnih domaćih banaka koje se uspješno nose s konkurencijom stranih banaka u Hrvatskoj. Njeni izvori financiranja isključivo su domaći, a glavninu čine depozitni i štedni računi, od čega se tri četvrtine, ili 740 milijuna kuna, odnosi na depozite građana. Depoziti stanovništva povećani su u 2005. godini za 9 %, a također su u porastu i depoziti domaćih pravnih osoba, te novih klijenata Banke. Karakterističan je značajan rast kunskih štednih i oročenih depozita od 35 %, te umjereniji rast deviznih depozita. Okosnicu poslovanja Banke čine kreditni plasmani građanima, te malom i srednjem poduzetništvu u omjeru 56:44. Tijekom 2005. neto kreditni portfelj porastao je za gotovo 61 milijun kuna ili 12,2%, ukupne vrijednosti od blizu 584 milijuna kuna. Dugoročno kreditiranje tvrtki i obrtnika realizirano je u suradnji s lokalnim jedinicama i ministarstvima, te Hrvatskom bankom za obnovu i razvoj, kroz razne kreditne linije namijenjene poticanju razvoja malog i srednjeg poduzetništva uz vrlo povoljne kamatne stope za korisnike. U provedbi projekta "Lokalni projekti razvoja - Poduzetnik" kandidirano je za Karlovačku banku 125 zahtjeva u vrijednosti od preko 87 milijuna kuna. Sve je to potvrda usmjerenja banke na razvoj gospodarstva i poduzetništva u regiji.

KABA - logo


http://www.kaba.hr

Ivana Gorana Kovačića 1
47000 Karlovac

tel: +385 (47) 614200
fax: +385 (47) 614206

Kontakt osoba:

Stjepan Oreški
e-mail: stjepan.oreski@kaba.hr