Središnje klirinško depozitarno društvo d.d.

SKDD je središnji depozitorij nematerijaliziranih vrijednosnih papira izdanih u Republici Hrvatskoj, sustav poravnanja i namire transakcija vrijednosnim papirima, te Nacionalna agencija za dodjeljivanje ISIN i CFI oznaka za vrijednosne papire izdane u Republici Hrvatskoj

Djelatnost poduzeća:
Financijsko poslovanje (Bankarstvo, Osiguranje, Fondovi, Leasing, … )

SKDD d.d. (Središnje klirinško depozitarno društvo d.d.) je osnovano 18. travnja 1997. na temelju članka 84 Zakona o izdavanju i prometu vrijednosnim papirima (Narodne novine 107/95) i članka 177 Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine 111/93) kao dioničko društvo.

SKDD obavlja:

 • poslove vođenja središnjeg depozitorija nematerijaliziranih vrijednosnih papira,
 • poslove vođenja središnjeg registra financijskih instrumenata,
 • upravljanje sustavom poravnanja i namire transakcija sklopljenih na uređenom tržištu i MTP-u ili izvan uređenog tržišta i MTP-a,
 • usluge vezane uz korporativne akcije izdavatelja nematerijaliziranih vrijednosnih papira,
 • poslove pohrane dionica u vezi s preuzimanjem dioničkih društava,
 • poslove u vezi isplata i drugih prinosa iz nematerijaliziranih vrijednosnih papira i drugih financijskih instrumenata,
 • usluge povjereništva,
 • usluge glasanja u svojstvu opunomoćenika na glavnim skupštinama,
 • određivanje jedinstvene identifikacijske oznake nematerijaliziranih vrijednosnog papira,
 • poslove prodaje i održavanja informacijskih programa koje razvije za obavljanje svojih usluga,
 • poslove Operatera Fonda za zaštitu ulagatelja.

SKDD navedene poslove obavlja na način da pruža usluge svojim članovima i drugim subjektima na temelju zakona i odgovarajućih ugovora. Usluge koje pruža podijeljene su u tri zasebne kategorije: usluge depozitorija, usluge poravnanja i namire te ostale usluge.

Postoje dvije vrste članova SKDD-a:

 • članovi depozitorija, koji imaju pristup uslugama depozitorija koje uključuju i provođenje korporativnih akcija;
 • članovi sudionici, koji imaju pristup uslugama depozitorija i uslugama poravnanja i namire.

SKDD svojim članovima pruža usluge na temelju sljedećih načela:

 • pružanje usluga SKDD-a u sigurnom radnom okruženju;
 • pravo svih podnositelja zahtjeva koji ispunjavaju propisane uvjete da postanu članovi SKDD-a;
 • ravnopravnost između pojedinih vrsta članova;
 • redovitost izvještavanja članova;
 • jasno određene sankcije za članove koji postupaju protivno Pravilima i Uputi SKDD-a;
 • brzo i mirno rješavanje sporova između SKDD-a i članova, te između članova SKDD-a.
SKDD - logo


http://www.skdd.hr

Heinzelova 62a
10000 Zagreb

tel: +385 (0) 1 4607 330
fax: +385 (0) 1 4677 696

Kontakt osoba:

Suzana Bahlen, poslovna tajnica
e-mail: [email protected]