Skupština 2001

Odluke 1. sjednice skupštine HrOUG - 2001

Skupština Hrvatske udruge Oracle korisnika, na svojoj 1. sjednici održanoj 18. listopada 2001. je donijela slijedeće odluke prema točkama dnevnog reda sjednice:

Točka 1.

Osnivači su na sjednici izabrali u Radno predsjedništvo Skupštine Davora Rankovića, Vladimira Radića i Antu Mandića. U verifikacijsku komisiju izabrani su Andreo Ćurko, Dražen Božić i Ante Mandić.

Točka 2.

Verificirano je 22 osnivača koji su prisutni na sjednici Skupštine. Popis osnivača se nalazi u prilogu. Odluku o osnivanju Udruge donijeli su osnivači Hrvatske udruge Oracle korisnika. HrOUG ima sjedište u Zagrebu, Savska 41.

Točka 3.

Osnivači su razmotrili prijedlog Statuta udruge i utvrdili da se u Članku 2. stav 3. umjesto predloženog naziva na engleskom jeziku u statut unese naziv «Croatian Oracle Users Group». Ostale odredbe statuta su prihvaćene kako je to dano u prijedlogu.

Skupština osnivača je jednoglasno donijela odluku o prihvaćanju Statuta HrOUG-a. U skladu sa zakonskim odredbama statut će se uputiti Ministarstvu za pravosuđe, upravu i lokalnu samoupravu uz zahtjev za upis u registar udruga.

Točka 4.

Na Skupštini su donesene odluke o izboru tijela udruge.

U Upravni odbor izabrani su:

 1. Andreo Ćurko
 2. Dražen Božić
 3. Miroslav Loborec
 4. Ante Mandić
 5. Vladimir Radić
 6. Davor Ranković
 7. Nikola Rovis

Za Predsjednika udruge izabran je Davor Ranković

Za Podpredsjednika udruge izabran je Vladimir Radić

Za Tajnika udruge izabran je Ante Mandić.

U Nadzorni odbor izabrani su:

 1. Miroslav Cvijetić
 2. Mladen Kavurčić
 3. Zorko Mihaljević
 4. Tomislav Sagrak
 5. Zoran Zubčević

U Sud časti izabrani su:

 1. Žarko Mudrovčić
 2. Dejana Rajić
 3. Jadranko Skendžić

Točka 5.

Na Skupštini je razmotren i usvojen Plan rada za 2002. godinu. Tijekom godine Upravni odbor na prijedlog članova udruge može pristupiti dopunama i izmjenama plana rada uz obvezu da Skupštini udruge na prvoj slijedećoj sjednici podnese izvještaj.

Komisija za verifikaciju u sastavu Andreo Ćurko, Dražen Božić, Ante Mandić ovjerila je 18. listopada 2001. ovaj zapisnik.

Popis osnivača udruge HrOUG

(original popisa osnivača udruge i fotokopije osobnih iskaznica su u sjedištu hrOUG-a)

 1. Andreo Ćurko
 2. Dejana Raić
 3. Tomislav Sagrak
 4. Dražen Božić
 5. Zorko Mihaljević
 6. Dinko Ribarić
 7. Nikola Rovis
 8. Žarko Mudrovčić
 9. Mladen Kavurčić
 10. Damir Vuk
 11. Milenko Marković
 12. Zoran Zubčević
 13. Ilko Oguić
 14. Miroslav Cvijetić
 15. Miroslav Loborec
 16. Ivan Zorić
 17. Marijan Jelača
 18. Marijan Fabeta
 19. Ante Mandić
 20. Vladimir Radić
 21. Jadranko Skendžić
 22. Davor Ranković