Skupština 2002

Odluke 2. sjednice skupštine HrOUG - 2002

Skupština Hrvatske udruge Oracle korisnika je na svojoj 2. sjednici održanoj 17. listopada 2002. donijela slijedeće odluke prema točkama dnevnog reda:

Točka 1.

Skupština je usvojila konačno financijsko izvješće za 2001. i preliminarno financijsko izvješće za 2002.

Točka 2.

Skupština je usvojila izvještaj o aktivnostima na provedbi Plana rada u 2002. godini.

Točka 3.

Skupštini je prihvatila izvještaj o aktivnostima u udruzi u proteklih godinu dana od ustanovljenja udruge kao pravne osobe.

Točka 4.

Skupština je usvojila Plana rada za 2003. godinu.

Točka 5.

Skupština je donijela odluku o izboru gdina Vinka Ferlina u Upravni Odbor udruge umjesto Miroslava Loboreca.

Skupština je donijela odluku da se gdin Miroslav Loborec izabere u Nadzorni odbor udruge umjesto Zorka Mihaljevića. Skupština je ovlastila Upravni odbor za provedbu aktivnosti.