Skupština 2003

Odluke 3. sjednice skupštine HrOUG - 2003

Umag 17. listopada 2003.

Skupština Hrvatske udruge Oracle korisnika je na svojoj 3. sjednici održanoj 17. listopada 2003. donijela slijedeće odluke prema točakama dnevnog reda:

Točka 1.

Članovi Skupštine su izabrali u radno predsjedništvo za odvijanje 3. sjednice Skupštine u sastavu Davor Ranković, Vladimir Radić i Vinko Ferlin. U verifikacijsku komisiju izabrani su Andreo Ćurko i Žarko Mudrovčić. Verifikacijska komisija je konstatirala da je na sjednici prisutno 49 predstavnika članova udruge, te da Skupština može donositi odluke. Skupština je jednoglasno usvojila predloženo Konačno financijsko izvješće za 2.003. i Preliminarno financijsko izvješće za 2004. godinu. Konačno financijsko izvješće za 2003. g. i Preliminarno financijsko izvješće za 2004. g. čine sastavni dio ove odluke.

Točka 2.

Skupština je jednoglasno usvojila konačno financijsko izvješće za 2.002. i preliminarno financijsko izvješće za 2003.

Točka 3.

Skupština je jednoglasno usvojila izvještaj o aktivnostima Upravnog odbora za period 2001.-2003. god. Skupština je razrješila dosadašnji Upravni odbor.

Točka 4.

Skupština je donijela odluku o izboru tijela udruge:

U Upravni odbor izabrani su:

 1. Davor Ranković, Predsjednik udruge
 2. Vladimir Radić, Podpredsjednik udruge
 3. Ante Mandić, Tajnik udruge
 4. Dražen Božić
 5. Andreo Ćurko
 6. Vinko Ferlin
 7. Jadranko Skendžić

U Nadzorni odbor izabrani su:

 1. Tomislav Sagrak, Predsjednik
 2. Miroslav Cvijetić
 3. Mladen Kavurčić
 4. Marija Gumhalter
 5. Igor Višnjić

U Sud časti izabrani su:

 1. Žarko Mudrovčić, Predsjednik
 2. Dejana Rajić
 3. Zoran Zubčević

Točka 5.

Skupština je jednoglasno podržala prijedlog Upravnog odbora za poboljšanje aktivnosti i organizacije rada HrOUG-a. Skupština je zadužila Upravni odbor za pripremu plana operacionalizacije i provedbu aktivnosti.

Točka 6.

Skupština je jednoglasno usvojila Plan aktivnosti u 2004. godini i zadužila Upravni odbor za njegovu provedbu.

Zapisnik, u kojem su zapisane sve donesene Skupštinske odluke, ovjeren je 20. listopada 2003.g. po verifikacijskoj komisiji u sastavu Andreo Ćurko i Žarko Mudrovčić. Zapisnik se nalazi u sjedištu HrOUG-a.