Skupština 2007

Sa 7. sjednice Skupštine HrOUG-a održanoj u Rovinju 18. listopada 2007., u skladu sa odredbama Čl.16. Statuta nakon čekanja od pola sata, uz 31 prisutnih članova, Skupština je donijela slijedeće zaključke:

Usvojen je slijedeći Dnevni red:

 • 1. Konačno financijsko izvješće za 2006. i preliminarno financijsko izvješće za 2007
 • 2. Izvještaj Upravnog odbora za period 2005.– 2007. godina
 • 3. Prijedlog promjene Statuta udruge
 • 4. Izbor organa upravljanja Udruge
 • 4.1. Razrješenje sadašnjih organa upravljanja udruge
 • 4.2. Izbor radnog predsjedništva Skupštine i verifikacijske komisije
 • 4.3. Izbor novih organa upravljanja udruge
 • 5. Plan rada za 2008. godinu
 • 6. Razno

Točka 1.

Skupština je jednoglasno usvojila predloženo Konačno financijsko izvješće za 2.006. i Preliminarno financijsko izvješće za 2007. godinu. Konačno financijsko izvješće za 2006. g. i Preliminarno financijsko izvješće za 2007. g. čine sastavni dio ove odluke.

Točka 2.

Skupština je jednoglasno usvojila izvještaj o radu udruge u periodu X 2005. – IX 2007. god.

Točka 3.

Skupština je jednoglasno donijela odluku o usvajanju izmjena i dopuna statuta Statuta HrOUG

Najvažnije izmjene su:

 • Organi upravljanja se biraju svake 4 godine
 • Udruga može zasnivati stalni radni odnos ili radni odnos na određeno vrijeme. Radni odnos se može zasnovati na puno ili skraćeno radno vrijeme.

Točka 4.

Izbor organa upravljanja Udruge

4.1. Izbor radnih tijela izborne sjednice Skupštine

U radno predsjedništvo su jednoglasno izabrani Davor Ranković, Vladimir Radić i Zoran Jovanović. U Verifikacijsku komisiju izabrani su Milan Škrobot i Jadranko Skendžić.

4.2. Razrješenje postojećih organa upravljanja udruge.

Skupština je jednoglasno donijela odluku o razrješenju organa upravljanja udruge

4.3. Skupština je jednoglasno donijela odluku o izboru članova organa udruge:

Za predsjednika udruge izabran je Davor Ranković. Za podpredsjednika udruge izabran je Vladimir Radić. Za tajnika udruge izabran je Ante Mandić. Za članove Upravnog odbora izabrani su: Vinko Ferlin, Robert Maleković, Ivan Špelić i Robert Matković.

Za predsjednika Nadzornog odbora izabran je Žarko Mudrovčić. Za članove Nadzornog odbora izabrani su: Miroslav Cvijetić, Jasna Kučina, Milan Škrobot i Jadranko Skendžić.

Za Predsjednika Časnog suda izabran je Borivoj Sirovica. Za članove Časnog suda izabrani su Tomislav Sagrak i Dražen Božić

Točka 5

Skupština je jednoglasno donijela odluku o usvajanju predloženog plana aktivnosti u 2008.g.i pripadajućeg financijskog plana.

Točka 6.

Udruga će organizirati posjetu UK OUG konferenciji u prosincu 2007.

Rovinj, 19. listopada 2007.

Zapisao:

Vladimir Radić