Skupština 2008

Sa 8. sjednice Skupštine HrOUG-a održanoj u Rovinju 16. listopada 2008., u skladu sa odredbama Čl.16. Statuta nakon čekanja od pola sata, uz 15 prisutnih članova, Skupština je donijela slijedeće zaključke:

Usvojen je slijedeći Dnevni red:

  1. Konačno financijsko izvješće za 2007. i preliminarno financijsko izvješće za 2008
  2. Izvještaj Upravnog odbora za 2008. godinu
  3. Plan rada za 2009. godinu
  4. Razno

Točka 1.

Skupština je jednoglasno usvojila predloženo Konačno financijsko izvješće za 2007. i Preliminarno financijsko izvješće za 2008. godinu.

Točka 2.

Skupština je jednoglasno usvojila izvještaj o radu udruge u periodu X 2007. – IX 2008. god.

Točka 3.

Skupština je jednoglasno donijela odluku o usvajanju predloženog plana aktivnosti u 2009.g.i pripadajućeg financijskog plana.

Točka 4.

UKOUG je osigurao za članove HrOUG-a popust na kotizaciju za sudjelovanje na konferenciji u Birminghamu u prosincu. Ukoliko se prijavi dovoljan broj sudionika HrOUG bi mogao organizirati odlazak članova na konferenciju.

Rovinj, 16. listopada 2008.

Zapisao: Davor Ranković