Skupština 2010

Sa 10. sjednice Skupštine HrOUG-a održane 19. listopada 2010. u 18:00 sati
Dvorana 1, Hotel Istra, Rovinj

 

 DNEVNI RED

1. Konačno financijsko izvješće za 2009. i preliminarno financijsko izvješće za 2010

2. Izvještaj Upravnog odbora za 2010. godinu

3. Plan rada za 2011. godinu

4. Razno

 

Na sjednici Skupštine su doneseni slijedeći zaključci i odluke:

Točka 1. Skupština je jednoglasno usvojila konačno financijsko izvješće za 2009. i preliminarno financijsko izvješće za 2010. Oba izvještaja se nalaze u Prilogu ovog zapisnika i čine njegov sastavni dio.

Točka 2. Skupština je jednoglasno usvojila izvještaj o aktivnostima Upravnog odbora za 2010. god.

Točka 3. Skupština je jednoglasno usvojila Plan aktivnosti u 2011. godini. plan aktivnosti za 2011. godinu se nalazi u prilogu. ovog zapisnika i čini njegov sastavni dio.

Točka 4. Pod ovom točkom nije bilo zaključaka