Skupština 2011

11. godišnja Skupština HrOUG-a, održana je 21. listopada 2011. godine u 12:20 sati u dvorani 1 hotela Istra u Rovinju. Skupština je imala slijedeće zaključke slijedećeg dnevnog reda:

 

ZAKLJUČCI

1. Jednoglasno je prihvaćeno Konačno financijsko izvješće za 2010. i Preliminarno financijsko izvješće za 2011

2. Jednoglasno je prihvaćen Izvještaj Upravnog odbora za period studeni 2007.– listopad 2011. godina

3. Izvršen je Izbor organa upravljanja Udruge

¨ Razrješeni su sadašnji organi upravljanja udrugom

¨ Izabrano je tadno predsjedništvo Skupštine u sastavu Davor Ranković, Vladimir Radić i Vinko Ferlin i verifikacijska komisija u sastavu Branko Silta i Robert Maleković

¨ izbrani su organi upravljanja udrugom u slijedećem sastavu:

UPRAVNI ODBOR

Davor Ranković - Predsjednik, Vladimir Radić - Podpredsjednik, Ante Mandić - Tajnik, Ivan Špelić - član, Robert Maleković - član, Vinko Ferlin - član, Branko Silta - član

NADZORNI ODBOR

Žarko Mudrovčić - Predsjednik, Milan Škrobot - član, Jadranko Skendžić - član, Jasna Kučina - član, Leo Mršić - član

SUD ČASTI

Borivoj Sirovica - Predsjednik, Tomislav Sagrak - član, Robert Matković - član

4. Jednoglasno je prihvaćen Plan rada za 2012. godinu

5. Pod točkom Razno nije bilo zaključaka

Zapisao: mr. Davor Ranković, Predsjednik udruge