Skupština 2014

14. godišnja Skupština HrOUG-a održana je 14. listopada 2014. u 17:00 sati

ZAKLJUČCI

1. Jednoglasno je prihvaćeno Konačno financijsko izvješće za 2013. i preliminarno financijsko izvješće za 2014.

2. Jednoglasno je prihvaćeno izvješće Upravnog odbora za 2013./2014. godinu

3. Jednoglasno je prihvaćen Plan rada za 2015. godinu

4. Pod točkom Razno nije bilo zaključaka

Zapisao: mr. Davor Ranković, Predsjednik udruge