Skupština 2015

15. godišnja Skupština HrOUG-a održane 22. rujna 2015. u 16:30 sati

ZAKLJUČCI

1. Jednoglasno je prihvaćeno Konačno financijsko izvješće za 2014. i preliminarno financijsko izvješće za 2015.

2. Jednoglasno je prihvaćeno izvješće Upravnog odbora za period 2012.– 2015. godina

3. Jednogalsno su prihvaćene promjene Statuta i izabran je likvidator udruge.

4. Dosadašnji organi upravljanje udruge su razriješeni, a izabrani su novi organi upravljanja udrugom:

Davor Ranković - Predsjednik

Ante Mandić - Tajnik

5. Jednoglasno je prihvaćen Plan rada za 2016. godinu

6. Pod točkom Razno nije bilo zaključaka

Zapisao: mr. Davor Ranković, Predsjednik udruge