Skupština 2016

16. godišnja Skupština HrOUG-a održana je 18. listopada 2016. u 17:00 sati

ZAKLJUČCI

1. Jednoglasno je prihvaćeno Konačno financijsko izvješće za 2015. i preliminarno financijsko izvješće za 2016.

2. Jednoglasno je prihvaćeno izvješće Upravnog odbora za 2015./2016. godinu

3. Jednoglasno je prihvaćena promjena adrese udruge.

4. Jednoglasno je prihvaćen Plan rada za 2017. godinu

5. Pod točkom Razno nije bilo zaključaka

Zapisao: mr. Davor Ranković, Predsjednik udruge