Skupština 2017

17. godišnja Skupština HrOUG-a održana je 17. listopada 2017. u 17:30 sati

ZAKLJUČCI

1. Jednoglasno je prihvaćeno Konačno financijsko izvješće za 2016. i preliminarno financijsko izvješće za 2017.

2. Jednoglasno je prihvaćeno izvješće Upravnog odbora za 2016./2017. godinu

3. Jednoglasno je prihvaćena promjena adrese udruge i usovojen je novi Statut u kojem je promijenjena adresa sjedišta.

4. Jednoglasno je prihvaćen Plan rada za 2018. godinu

5. Pod točkom Razno nije bilo zaključaka

Zapisao: mr. Davor Ranković, Predsjednik udruge