Skupština 2018

18. godišnja Skupština HrOUG-a održana je 16. listopada 2018. u 17:00 sati

ZAKLJUČCI

1. Jednoglasno je prihvaćeno Konačno financijsko izvješće za 2017. i preliminarno financijsko izvješće za 2018.

2. Jednoglasno je prihvaćeno izvješće Upravnog odbora za 2017./2018. godinu

3. Jednoglasno je prihvaćen Plan rada za 2019. godinu

5. Pod točkom Razno nije bilo zaključaka

Zapisao: mr. Davor Ranković, Predsjednik udruge