Skupština 2019

19. godišnja izborna Skupština HrOUG-a održana je 15. listopada 2019. u 17:30 sati

ZAKLJUČCI

1. Jednoglasno je prihvaćeno Konačno financijsko izvješće za 2018. i preliminarno financijsko izvješće za 2019.

2. Jednoglasno je prihvaćeno izvješće Predsjednika za 2015. - 2019. godinu

3. razriješeni su dosadašnji organi upravljanja udrugom. 

Izabrani su na period od 4 godine Davor Ranković za predsjednika i Leo Mršić za tanika udruge. Udruga se zahvalila dosadašnjem tajnik Anti Mandiću kojem će slijedeće godine na jubilarnoj 25. HrOUG konferenciji biti uručena plaketa za doprinos osnivanju i razvoju HrOUG udruge. 

3. Jednoglasno je prihvaćen Plan rada za 2020. godinu

5. Pod točkom Razno odlučeno je da će na DOAG konferenciji gdje će udruge korisnika osnovati pravni entitet, kao predstavnik HrOUG-a uputiti Dario Bilić, član programskog odbora HrOUG konferncije. 

Zapisao: mr. Davor Ranković, Predsjednik udruge

Zapisnik verificirali: Igor Majdandžić i Ivan Medvidović