E-StudentskiServis

Poslovno rješenje za informatizaciju rada agencija za povremeno i privemeno zapošljavanje učenika i studenata

Opis rješenja:

Rješenje omogućava einformatiztaciju rada agencija za privemeno i povremeno zapošljavanje učenika i studenata kroz evidenciju i izdavanje iskaznicu, izradu ugovora i računa i i isplatnih listi. Posebno ističemo mogućnost prijave, ispisa ugovora i praćenja naplate putem Internet okruženja

Vrsta rješenja:
Specifična rješenja

Područje primjene:
Ostalo

Kome je rješenje namjenjeno:
Riješenje je namijenjeno agencijama za privremeno i povremeno zapošljavanje učenika i studenata.

Ključne riječi: povremeno zapošljavanje studenata i učenika, Studentski servis

Referentni korisnici: Control Engineering, KD Vodovod i kanalizacija Rijeka

Podrška za višejezičnost: Da

Minimalna verzija baze: Oracle 10.1

Razvojni alat(i): Oracle Jdeveloper, Oracle Apex

OS kompatibilnost: Linux platforma, MS Windows platforma

LogIN - logo

tel: +385 51 581 135
fax: +385 51 581 101


Kontakt osoba:
Odjel prodaje
e-mail: [email protected]

Ostala rješenja:

ERP LogINFO
Poslovno aplikativno rješenje LogINFO

LogFIN
Upravljanje financijama i računovodstveno poslovanje

LogROBA
Informatizacija opskrbnog lanca

LogMAT
Upravljanje procesom nabave i poslovanje materijalom

LogPRO
Modul praćenja proizvodnje

LogBI
Sustav podrške poslovnom odlučivanju

LogB2B
Modul koji omogućava elektronsku razmjenu dokumenata i izradu digitalne arhive

LogPETS
Modul za nadzor i kontrolu zdravstvenih potreba kućnih ljubimaca

LogCONTROL
Modul za praćenje i kontrolu mjernih uređaja (vodomjeri, plinomjeri)

LogKAMPUS
Evidencija natječaja za smještaj i upravljanje smještajnim jedinicama u stu...

ERP VIRGA
Poslovna Cloud aplikacija