Upute za korištenje

Korištenje kataloga rješenja u Oracle okruženju je vrlo jednostavno.

Rješenja su prezentirana prema nekoliko kategorija, a dvije najvažnije su područje primjene (vrsta industrije gdje je primjenjivo) i vrsta rješenja (ERP, CRM, GIS, Specifična,....).

U padajućim izbornicima mogu se postaviti uvjeti pretrage ili unijeti riječ za pretragu bez obzira na padajuće izbornike. Za sada ove opcije funkcioniraju kao ILI, a vjerujemo da će vrlo skoro proraditi i kao ILI / I

Popis rješenja je sortiran prema:

  1. A - vrsti rješenja
  2. B - području primjene
  3. C - rješenju ili tvrtki

Vrsta rješenja i prodručje primjene su aktivni atributi i mogu se koristiti kao kritetij za novi prikaz rješenja koji će kao filter koristiti odabrani kriterij.

Svako rješenje ima dodatni opis koji će se kako će vrijeme prolaziti dopunjavati novim informacijama i mogućnostima.

Sa opisa rješenja klikom na logotip poduzeća koje nudi rješenje prelazi se u prikaz Profila poduzeća sa svim potrebnim podacima za bolje upoznavanje samog poduzeća ili kontakt.

Svi prijedlozi za unapređenje kataloga rješenja su više nego dobrodošli jer jedino zajedno možemo ovaj katalog napraviti nezaobilaznim.