IMIS WEB

Informacijski sustav za online prodaju osiguranja

Opis rješenja:

Sustav IMIS WEB je web varijanta IMIS-a koja omogućava da se sustav IMIS koristi putem interneta sa bilo koje lokacije koja ima pristup internetu koristeći najnovije standarde na području sigurne razmjene informacija.
Njegova specifičnost je ta da je posebno namijenjen poslovanju manjih agencija za prodaju osiguranja i pojedinačnom pribavljačima.

Vrsta rješenja:
Specifična rješenja

Područje primjene:
Financije (banke, osiguranja, fondovi)

Kome je rješenje namjenjeno:
Osiguravajuća društva

Ključne riječi: agencije, web, obračun provizije, osiguranje, reosiguranje

Referentni korisnici: Croatia Osiguranje

Podrška za višejezičnost: Ne

Minimalna verzija baze: Oracle 8i

Razvojni alat(i): Clarion

OS kompatibilnost: Windows

RIS - logo

tel: +385 51 687 500
fax: +385 51 687 501


Kontakt osoba:
Marko Golem, R&D
e-mail: info@ris.hr

Ostala rješenja:

PRIS
Aplikacija za obračun i naplatu RTV pristojbe

IMIS
Informacijski sustav za prodaju osiguranja

ENSOLVA
Specijalizirano B2B rješenje za digitalnu podršku procesima nabave

ESTIMUS
Softver za upravljanje projektima

THIN@
Specijalizirano pametno rješenje za Calrion

FAROS
WEB orijentiran integralni ERP sustav