Informacijski sustav održavanja cesta (ISOC)

Aplikacija služi za vođenje baze cestovnih podataka i praćenje održavanja cesta.

Opis rješenja:

Rješenje je nastalo za potrebe subjekata gospodarenja cestama. Sadrži bazu cestovnih podataka, praćenje održavanja cesta i GIS rješenje za integraciju i vizualizaciju podataka. Baza podataka služi kao temelj za izradu planova, a praćenjem aktivnosti ažurira se baza kao posljedica obavljenih radova.

Vrsta rješenja:
GIS Integracija

Područje primjene:
Državna samouprava (regionalni nivo)
Promet

Kome je rješenje namjenjeno:
Poduzeća za gospodarenje cestama

Ključne riječi: BCP, ceste, Održavanje, GIS, integracija, planiranje

Referentni korisnici: Hrvatske ceste, Županijske uprave za ceste

Podrška za višejezičnost: Ne

Minimalna verzija baze: Oracle Standard Edition 8i

Razvojni alat(i): Oracle Developer Suite, Intergraph Geomedia

OS kompatibilnost: MS Windows

TEB Informatika - logo

Kontakt osoba: --

Ostala rješenja:

Sustav sigurnosti prometa (SSP)
Aplikacija omogućava obradu i analizu prometnih nesreća.