Opus*WMS

Informatičko praćenje logistike skladišta

Opis rješenja:

Cjelovita optimizacija i nadzor nad skladištem uz punu informaciju o uskladištenim artiklima kojom se postiže bolja iskoristivost prostora, brži ciklusi, potpuna kontrola uz praćenje poslovnih procesa.
Sustav funkcionira na tri razine: strateškoj, taktičkoj i operativnoj:
...na strateškoj razini: ulaz i izlaz robe iz skladišta, upravljanje zalihama, infrastruktura sustava (matični podaci, logističke skupine, zone i sredstva) i sami resursi
...na taktičkoj razini: kontrola ulaza i izlaza od strane administratora i kontrolora, provođenje inventure od jediničnog artikla do cjelokupnog asortimana, autokontrola sustava (evidentiranje svih uočenih neusklađenosti on-line bez zaustavljanja procesa rada), otpis, te upravljanje radom skladišta
...na operativnoj razini: radni procesi skladištara podržani RF hand held uređajima čija je programska podrška dizajnirana i razvijena u C++ na način da maksimalno iskoristi ograničenu raspoloživu snagu procesora i dimenziju ekrana, minimizira upotrebu tastature i što više iskoristi postojanje barkod čitača

Vrsta rješenja:
ERP - Order management / Logistic

Područje primjene:
Proizvodnja
Zdravstvo / Farmacija
Trgovina
Skladištenje, transport i distribucija

Kome je rješenje namjenjeno:
Za sva poduzeća koja zbog velikog broja naružbi i otpremnica vrlo raznorodnih artikala imaju problem sa upravljanjem robama na skladištu, a time i logistikom u cjelini

Ovo rješenje je povezano s Opus*ERP.

Ključne riječi: automatizacija skladišta, jednostavna inventura, RF tehnologija, skladište bez papira, upravljanje skladištem

Referentni korisnici: Oktal pharma, GETRO, Laura kozmetika, Narodne novine

Podrška za višejezičnost: Ne

Minimalna verzija baze: 9ir2

Razvojni alat(i): Forms 6i

OS kompatibilnost: Linux, Windows

Info Opus - logo

Kontakt osoba: --

Ostala rješenja:

Opus*ERP
Integralni poslovni informacijski sustav;

Opus*DSS
Sustav podrške poslovnom odlučivanju

Opus*V8
Posebna izvedba ERP sustava za banke s naglaskom na planiranje i praćenje t...