PI DWH model za osiguranja

Model skladišta podataka za osiguravajuća društva

Opis rješenja:

PI DWH model za osiguranja je standardni industrijski model za skladišta podataka primjenjiv na životna kao i na neživotna osiguranja. Na temelju podataka predstavljenih u modelu, mogu biti isporučeni svi standardni data mart-ovi za potrebe izvješćivanja i analize podataka u osiguravajućem društvu. PI DWH model za osiguravajuća društva se temelji na najboljim praksama u industriji. Razvijen je i primijenjen tijekom implementacije sustava skladišta podataka u Basler osiguranju Zagreb. Također, otvoren je za nužne preinake i izmjene koje su potrebne svakom kupcu, odnosno osiguravajućem društvu.

Više o rješenju: http://www.dwh-models.com/insurance/

Vrsta rješenja:
Bussines Intelligence & DW

Područje primjene:
Financije (banke, osiguranja, fondovi)

Kome je rješenje namjenjeno:
Osiguravajuća društva

Ključne riječi: osiguranja, ključni pokazatelji poslovanja, CA ERWin, prilagodljiv, data mart

Referentni korisnici: Basler osiguranje Zagreb

Podrška za višejezičnost: Da

Minimalna verzija baze: Primjenjiv na različite verzije Oracle baze, minimalno 9.x

Razvojni alat(i): CA ERWin program

PI - logo

tel: +385 (1) 4617 945
fax: +385 (1) 4617 946


Kontakt osoba:
Dražen Oreščanin, Predsjednik Uprave
e-mail: drazen.orescanin@inteligencija.com

Ostala rješenja:

PI Telco DWH model
Model skladišta podataka za telekomunikacijske kompanije

PI DWH model za banke
Model skladišta podataka za banke