U rezimeu možete pogledati pregled održanih događanja na konferenciji sa komentarom.

U nastavku ćete naći detaljne opise događanja stručnog programa po funkcionalnim cjelinama kako smo ih planirali. Sadržaje pojedinačnih aktivnosti - predavanja, radionice, okrugle stolove, te ostale informacije o aktivnostima koje su se održale na konferenciji možete prelistati i pogledati u Zborniku. Prezentacije koje su predavači održali možete pogledati i preuzeti na kraju svake od aktivnosti (predavanja, radionice) u Predavanja, radionice...

Rezime događanja na konferenciji

Rezimeom je obuhvaćen pregled događanja, glavne teme i istaknuti značajni događaji i njihovi nositelji.

Leaders Circle

Ukoliko niste na mail dobili ovaj letak, možete ga skinuti ovdje i upoznati se konkretnije sa sadržajem ovog dijela konferencije:

HrOUG 2012 - Fusion

Sažetak grupe aktivnosti Fusion Applications te Fusion Middleware - sa temama BPM, DI, DR, DW, BI pogledajte u priloženom PDF-u:

Oracle na 17. HrOUG konferenciji

Oracle je ove godine sudjeluje na na konferenciji sa velikim brojem predavača - 18 i preko 25 predavanja, radionica, okruglih stolova i demogrounda. Odraz je to širine razvojnih novosti u korporaciji, ali i želje da se približi rezultate provedenih projekata Oracle zajednici u Hrvatskoj. Pogledajte detalje na priloženom PDF-u:

DBA - PIS - Java - OOW

DBA naglašene teme, studije slučajeva u projektima poslovnih IS , što očekujemo od tema Java područja, koje se novosti očekuju sa Oracle Open Worlda...

Događanja za vrijeme konferencije

O događanjima na konferencijskim danima pogledajte u priloženim PDF-ima.

Iza 1. dana.pdf 109,87 kB