Konferencija HrOUG 2004 je završena. Vrijeme je za rezimiranje učinjenog.
Konferencija je produžena na pet dana, a broj aktivnosti je u potpunosti popunio tri radna dana konferencije.

- 493 akreditirana sudionika iz Hrvatske i 8 zemalja Europe iz
- 166 poduzeća,
- 125 predavača,
- 26 pokrovitelja.
- 92 predavanja
- 10 pozvanih govornika
- 11 radionica
- 8 demonstracija
- 1 okrugli stol
- 4 izložbena prostora
- 1 promocija
- 2 partnerska skupa
- 1 hackerski susret

Konferencija je ponovno dosegla novi nivo. Porast aktivnosti gledajući prema održanom u 2003. g. je 285%, porast akreditiranih sudionika za 159%. Porast kvalitete, sadržaja i učešća pozvanih govornika je najmanje na nivou iskazanih postotaka. Pred organizatorom stoji obveza da u skladu sa dostignutim, sa hotelom - domaćinom, osigura potrebni prostor i odgovarajuću tehničku podršku za ovakav dostignuti nivo i broj sudionika.

Koliko je konferencija bila uspješna ocijenili su sudionici u anketi nakon konferencije. Od 264 ankete koje su evidentirane na postavljena pitanja o ocjeni uspješnosti sudionici su odgovorili – u ocjenama od 1 do 10 - za:

Ove ocjene daju za pravo da se zaključi da je konferencija bila uspješna. To ukazuje na izuzetno veliko zadovoljstvo sudionika, ali istovremeno i obvezuje da se slijedeći susret jednako dobro organizira. Prijedlozi i primjedbe iskazane od sudionika su pri tome dragocjena uputa kako se i kojim putem dalje razvijati. Profiliranje predavanja i njihovo objedinjavanje po grupama je očito povećalo interes sudionika i pokazalo se dobrim rješenjem koje će se dalje primjenjivati. Iskazani interes proizvođača integriranih rješenja jasna su uputa za dalje.

Poštujući tradiciju i ove godine smo na webu pripremili samo dio zabilježenih aktivnosti. Veličina predavanja i prezentacija, a posebno slika sa događanja, omogućila je uvrštenje samo dijela na web stranice HrOUG-a. Zato su pripremljeni zapisi svega što se bitno dogodilo na konferenciji na 2 CD-a koja će do kraja studenog biti dostavljena svim sudionicima. Oni koji ih ne dobiju, a i ostali koji žele svoju kopiju CD-a moći će je naručiti putem zahtjeva na našim stranicama.

Na skupštini članova udruge je također razmotren rad udruge i utvrđene smjernice za daljnji razvoj. Donesen je ambiciozni plan aktivnosti za slijedeću godinu dana, što Upravni odbor obvezuje na kontinuirani rad. Razmotriti će se i druge mogućnosti rada tijekom godine kako bi se usmjerilo djelovanje udruge na dobrobit njenih članova i onih koji će to tek postati.

Nastojimo da na našim stranicama www.hroug.hr iskažemo sve informacije o događanjima na konferenciji. Već realiziranim HrOUG Forumom i najavljenim Newsletterom nastojati ćemo postići da informiranost zainteresiranih podignemo i da Vas uključimo u već veliku porodicu Hrougovaca. Nadamo se da ćete i Vi iskoristiti mogućnosti zajedničkog komuniciranja i dati svoj doprinos uspješnosti rada udruge, jer udruga je ipak naša zajednička. Veseliti će nas da odgovorimo na sva dodatna pitanja i posebno za inicijative za koje predlažemo da ih uputite na [email protected]

Zahvaljujući se svima za dolazak i sudjelovanje na ovogodišnjem susretu, a posebno predavačima, moderatorima i pokroviteljima, želimo najaviti da za slijedeći listopad 2005. već sada rezervirate vrijeme za sudjelovanje na 10. konferenciji Hrvatske udruge Oracle korisnika.