Pregled rješenja

Rješenja možete pretraživati po području primjene, vrsti rješenja ili nazivu. Ukupno rješenja u bazi: 160.

Pretraga je pronašla jedno rješenje.

Rješenja

Vrsta rješenja

Područje primjene

LogPRO

Modul praćenja proizvodnje

LogIN d.o.o.

Modul LogPRO vezan je uz informatizaciju procesa praćenja proizvodnje odnosno upravljanje materijalima, te izradu ili doradu proizvoda.