BURIN & BURINplus

Integrirani IS za srednja i velika poduzeća.

Opis rješenja:

BURIN, poslovni informacijski sustav koji se sastoji od sljedećih komponenti: Financije i računovodstvo (moduli: Financijsko poslovanje, Dugotrajna imovina i sitni inventar, Materijalno knjigovodstvo, Porez na dodanu vrijednost, Kalkulacija i raspoređivanje troškova, Putni nalozi i blagajničko poslovanje, Saldakonti, Financijsko računovodstvo i računovodstvena izvješća), Ljudski resursi (moduli: Evidencija i praćenje kadrova, Regis i obračun radnog vremena, Poentaža, Plaće, Evidencija i obračun bolovanja, Kooperacija) i Ostala informatička rješenja (moduli: Radna okolina, Šifrarnici, Nalog za doznaku deviza i nalog za domaće plaćanje, Uvoz/Izvoz - Carinske deklaracije, Planiranje i praćenje proizvodnje, Integralno izvješćivanje o realizaciji planova proizvodnje, Standardi brodogradilišta, Sustav upravljanja kvalitetom, Evidencija rada, Automatska inventura dugotrajne imovine - ručni terminali i barkod naljepnice, Upravljanje dionicama, Osnovna kalkulacija projekta brodogradilišta, Podloge prostora i lokacije, Automatsko normiranje u
brodogradilištu, Program primopredajnih ispitivanja stavaka, Procjena
opasnosti i zaštita na radu, Registar sudskih predmeta, Registracija gostiju
i posjetitelja, Održavanje sredstava, Korporativni portal, Help Desk.

BURINplus, proizvodni informacijski sustav koji se sastoji od sljedećih
modula: Upravljanje materijalima, Proizvodnja (Tehnologija i Sastavnice),
Nabava materijala i usluga, Prodaja proizvoda i usluga.

Vrsta rješenja:
ERP

Područje primjene:
Proizvodnja

Kome je rješenje namjenjeno:
Srednja i velika poduzeća.

Ključne riječi: brodogradnja, modularnost, nove tehnologije, portal, specifični moduli, Integrirani IS, interaktivan, Oracle, poslovni procesi, proizvodnja, upravljanje, web

Referentni korisnici: "Grupa ULJANIK (Brodogradilište, Strojogradnja, Proizvodnja opreme, Financije, Zajednički poslovi, Standard)
Grupa TESU (TESU, RUA, SZZ, Agregati)"

Podrška za višejezičnost: Ne

Minimalna verzija baze: Oracle 10g

Razvojni alat(i): "Oracle iDS 10g (Designer/Forms/Reports/Discoverer)

OS kompatibilnost: Unix, Linux, Win

Uljanik - logo

Kontakt osoba: --

Ostala rješenja:

PRAMAR
PRAMAR