Pregled rješenja

Rješenja možete pretraživati po području primjene, vrsti rješenja ili nazivu. Ukupno rješenja u bazi: 160.

Pretraga je pronašla 27 rezultata.

Rješenja

Vrsta rješenja

Područje primjene

ComDebts

Upravljanje naplatom potraživanja

Combis d.o.o.

Aplikacija ComDebts osigurava jedinstvenu aplikativnu podršku kroz sve faze naplate potraživanja u svim organizacijskim dijelovima koji sudjeluju u...

Opus*V8

Posebna izvedba ERP sustava za banke s naglaskom na planiranje i praćenje troškova

Info Opus d.o.o.

Osnovne karakteristike ovog proizvoda su: - kontrola nad troškovima, - dugoročno i srednjeročno planiranje investicija i troškova, te nadzor nad...

KOMPAS

Poslovno informacijski sustav

Informatika dvijetisuće d.o.o.

Kompletni integralni informacijski sustav za velika poduzeća u trgovačke djelatnosti. Podijeljen je na module matičnih podataka, komercijalnih tran...

Laser*TRS

Trgovački podsustav

Laserline d.o.o.

Osnovna namjena podsustava je podrška poslovanju složenih trgovačkih poslovnih sustava. Osigurano je kvalitetno praćenje robe, evidentne i financij...

Laser*F&B

Ugostiteljski informacijski podsustav

Laserline d.o.o.

Usmjeren je praćenju rada šankova, kuhinja, slastičarnica, pakirnica mesa, skladišta, kioska, trgovina hotela, hortikulture i ostalih mjesta troška...

Laser*HIS

Podsustav za recepcijsko poslovanje i prodaju

Laserline d.o.o.

Podsustav je namijenjen praćenju recepcijskog poslovanja i prodaje u složenim hotelskim sustavima. Podržava rad na recepcijama različitih tipova ob...

Laser*WEL

Podsustav za vođenje wellness poslovanja

Laserline d.o.o.

Podsustav namijenjen poduzećima s djelatnošću wellnessa. Namijenjen je vođenju i praćenju rezervacija usluga wellness centara na nivou gosta, prost...

IPIS+ Integralni Poslovni Informacijski Sustav

PIS - Poslovno informatički sistemi d.o.o.

IPIS+ programsko rješenje, svojom modularnošću, fleksibilnošću i integriranošću osigurava efikasnije i jednostavnije upravljanje poslovnim procesim...

Laser*AC

Aplikacija za mobilnu kontrolu kampova

Laserline d.o.o.

Aplikacija za mobilnu kontrolu kampova razvijena za Android mobilnu platformu. Korištenjem aplikacije Laser*AC mogućnost pogreške u odnosu na ručn...

Laser*GLAS

Financijsko-računovodstveni podsustav

Laserline d.o.o.

Podržava kvalitetno vođenje glavne knjige i saldakonti kupaca i dobavljača, pomoćne knjige kao što su ulazne fakture, knjige URA i IRA, blagajničko...

Laser*HR

Upravljanje ljudskim resursima

Laserline d.o.o.

Ovaj podsustav obuhvaća praćenja prava radnika, planiranje godišnih odmora i odsutnosti, automatizirano pravo na godišnji odmor, izradu tiskane dok...

Laser*MAT

Upravljanje troškovima materijala i usluga

Laserline d.o.o.

Podsustav sadrži centralnu nabavu svih troškova i usluga dobavljača (potrošnog materijla, inženjerijskog materijala, sitnog inventara, troškova ben...