Laser*GLAS

Financijsko-računovodstveni podsustav

Opis rješenja:

Podržava kvalitetno vođenje glavne knjige i saldakonti kupaca i dobavljača, pomoćne knjige kao što su ulazne fakture, knjige URA i IRA, blagajničko poslovanje, platni promet, kamate, cesija i kompenzacija. Temeljem evidencije podataka i budućih naplata/isplata u platnom prometu, omogućena je trenutačna evidencija tzv. rezerviranih stavaka. Automatska knjiženja dokumenata zaprimljenih u trgovačkom, materijalnom, hotelskom, ugostiteljskom analitičkom sustavu praćenja troškova i usluga, obračunu plaća ili ili nekom drugom podsustavu. Omogućeno je praćenje više različitih poslovnih subjekata, više poslovnih godina s jednostavom konsolidacijom bilance, računa dobiti i gubitka, i u više valuta...

Vrsta rješenja:
ERP

Područje primjene:
Rješenje je neovisno od područja primjene

Ovo rješenje je povezano s LASER ERP Sustav.

Ključne riječi:

Podrška za višejezičnost: Da

Laserline - logo

tel: +385 52 725 600
fax: +385 52 725 610


Kontakt osoba:
Rozana Ferlin
e-mail: [email protected]

Ostala rješenja:

LASER ERP Sustav
Integralni informacijski sustav

Laser*PLA
Podsustav za obračun plaća

Laser*HR
Upravljanje ljudskim resursima

Laser*OSIS
Podsustav za upravljanje dugotrajnom imovinom

Laser*TRS
Trgovački podsustav

Laser*HIS
Podsustav za recepcijsko poslovanje i prodaju

Laser*MAT
Upravljanje troškovima materijala i usluga

Laser*F&B
Ugostiteljski informacijski podsustav

Laser*WEL
Podsustav za vođenje wellness poslovanja

Laser*CRM
Modul za upravljanje odnosima s klijentima

Laser*BI
Modul poslovne inteligencije

Laser*POS
Multiplatformsko rješenje za gastro prodaju.

Laser*MOBILE
Grupa proizvoda Laserline IT sustava razvijenih na Android mobilnoj platformi

Laser*AC
Aplikacija za mobilnu kontrolu kampova