Laser*OSIS

Podsustav za upravljanje dugotrajnom imovinom

Opis rješenja:

U ovom je podsustavu omogućeno kvalitetno praćenje ulaza, izlaza, stanje dugotrajne imovine i obračune amortizacije. Prema potrebi, praćenje sredstava moguće je i po prostorijama ili radnicima, kao i izračun projekcije amortizacije za zadani broj godina unaprijed. Praćenje inventura obuhvaća ručne ili automatske inventure uz pomoć ručnih terminala i EAN kodova. Prisutna je i automatika knjiženja dokumenata i amortizacije u glavnu knjigu podsustava Laser*GLAS.

Vrsta rješenja:
ERP

Područje primjene:
Rješenje je neovisno od područja primjene

Ovo rješenje je povezano s LASER ERP Sustav.

Ključne riječi:

Podrška za višejezičnost: Da

Laserline - logo

tel: +385 52 725 600
fax: +385 52 725 610


Kontakt osoba:
Rozana Ferlin
e-mail: [email protected]

Ostala rješenja:

LASER ERP Sustav
Integralni informacijski sustav

Laser*GLAS
Financijsko-računovodstveni podsustav

Laser*PLA
Podsustav za obračun plaća

Laser*HR
Upravljanje ljudskim resursima

Laser*TRS
Trgovački podsustav

Laser*HIS
Podsustav za recepcijsko poslovanje i prodaju

Laser*MAT
Upravljanje troškovima materijala i usluga

Laser*F&B
Ugostiteljski informacijski podsustav

Laser*WEL
Podsustav za vođenje wellness poslovanja

Laser*CRM
Modul za upravljanje odnosima s klijentima

Laser*BI
Modul poslovne inteligencije

Laser*POS
Multiplatformsko rješenje za gastro prodaju.

Laser*MOBILE
Grupa proizvoda Laserline IT sustava razvijenih na Android mobilnoj platformi

Laser*AC
Aplikacija za mobilnu kontrolu kampova