Laser*MAT

Upravljanje troškovima materijala i usluga

Opis rješenja:

Podsustav sadrži centralnu nabavu svih troškova i usluga dobavljača (potrošnog materijla, inženjerijskog materijala, sitnog inventara, troškova benzina, grijanja, plina, uredskog i tiskanog materijala itd.) bez potreba za definiranjem posebnih skladišta. Centralna nabava pokriva mogućnost praćenja ponuda dobavljača (sa ili bez veze sa Internetom), zabrane, distribuirani unos zahtjevnica, centralno naručivanje, automatiziran unos ulaza, kontrola najpovoljnijih dobavljača za naručivanje. Čvrsta kontrola analitike sa likvidaturom. Automatizirana raspodjela indirektnih troškova (električna energija, voda...) iz likvidature u analitiku po mjestima troška sa mogučnošću prefakturiranja. Fakturiranje najamnine. Mogućnost implementacije modula kao nadogradnja svih ostalih modula za efikasnije analitičko praćenje troškova, neovisno primarnoj djelatnosti poduzeća gdje se modul implementira. Analitičko izvješćivanje svih troškova po organizacijskim cjelinama, nositeljima događaja, projektima, grupama i podgrupama artikala, po kategorizacijama troškova, naručiteljima, partnerima, radnim nalozima itd.

Praćenje usluga - analitičko praćenje usluga dobavljača kao npr. košenje trave, farbanje, trošak informatičke usluge, trošak reklame i propagande, trošak održavanja građevnog dijela itd.

Vrsta rješenja:
ERP

Područje primjene:
Rješenje je neovisno od područja primjene

Ovo rješenje je povezano s LASER ERP Sustav.

Ključne riječi:

Podrška za višejezičnost: Da

Laserline - logo

tel: +385 52 725 600
fax: +385 52 725 610


Kontakt osoba:
Rozana Ferlin
e-mail: [email protected]

Ostala rješenja:

LASER ERP Sustav
Integralni informacijski sustav

Laser*GLAS
Financijsko-računovodstveni podsustav

Laser*PLA
Podsustav za obračun plaća

Laser*HR
Upravljanje ljudskim resursima

Laser*OSIS
Podsustav za upravljanje dugotrajnom imovinom

Laser*TRS
Trgovački podsustav

Laser*HIS
Podsustav za recepcijsko poslovanje i prodaju

Laser*F&B
Ugostiteljski informacijski podsustav

Laser*WEL
Podsustav za vođenje wellness poslovanja

Laser*CRM
Modul za upravljanje odnosima s klijentima

Laser*BI
Modul poslovne inteligencije

Laser*POS
Multiplatformsko rješenje za gastro prodaju.

Laser*MOBILE
Grupa proizvoda Laserline IT sustava razvijenih na Android mobilnoj platformi

Laser*AC
Aplikacija za mobilnu kontrolu kampova