Laser*PLA

Podsustav za obračun plaća

Opis rješenja:

Podsustav obuhvaća vođenje matičnih podataka (definiranje tarifnih razreda te grupiranja radnih mjesta po istima, vođenje djelatnika po više različitih tipova radnih odnosa, mogućnost definiranja dodatne banke za isplatu radnika, definiranje bruto plaće u fiksnom mjesečnom iznosu ili preko koeficijenta, vođenje članova obitelji za radnike, vođenje radnika po zanimanju, stručnim spremama, zavodima za zapošljavanje), definiranje vrste plaćanje, vođenje podataka o porezima i doprinosima, periodični unos evidencije rada, obrada podataka o plaći, razne metode obračuna menagerskih plaća, izvješća i dokumenti za isplatu plaća, zakonska izvješća, periodična izvješća. Mogućnost evidentiranja troškova rada za pojedinog radnika na više mjesta troška na nivou dana, i/ili na nivou mjeseca. Mogućnost dnevnog plaćanja troškova rada, te preuzimanja dnevnog troška u mjesečni trošak radi obračuna plaće. Godišnji obračun poreza. Mogućnost kreiranja datoteka pologa za banke i datoteka uplate za kredite preko plaće. Mogućnost kreiranja vlastitih izvješća (analiza), sa željenim nivoima i kolonama.

Vrsta rješenja:
ERP

Područje primjene:
Rješenje je neovisno od područja primjene

Ovo rješenje je povezano s LASER ERP Sustav.

Ključne riječi:

Podrška za višejezičnost: Da

Laserline - logo

tel: +385 52 725 600
fax: +385 52 725 610


Kontakt osoba:
Rozana Ferlin
e-mail: [email protected]

Ostala rješenja:

LASER ERP Sustav
Integralni informacijski sustav

Laser*GLAS
Financijsko-računovodstveni podsustav

Laser*HR
Upravljanje ljudskim resursima

Laser*OSIS
Podsustav za upravljanje dugotrajnom imovinom

Laser*TRS
Trgovački podsustav

Laser*HIS
Podsustav za recepcijsko poslovanje i prodaju

Laser*MAT
Upravljanje troškovima materijala i usluga

Laser*F&B
Ugostiteljski informacijski podsustav

Laser*WEL
Podsustav za vođenje wellness poslovanja

Laser*CRM
Modul za upravljanje odnosima s klijentima

Laser*BI
Modul poslovne inteligencije

Laser*POS
Multiplatformsko rješenje za gastro prodaju.

Laser*MOBILE
Grupa proizvoda Laserline IT sustava razvijenih na Android mobilnoj platformi

Laser*AC
Aplikacija za mobilnu kontrolu kampova