CROSS

Corporate Registers and Office Support System

Opis rješenja:

CROSS je sveobuhvatno rješenje e-governmenta i e-poslovanja za višerazinsko upravljanje poslovnim procesima i dokumentacijom kroz pravo i organizaciju. omogućuje zapisivanje podataka, vođenje procesa, upravljanje dokumentacijom, te pravovremene interne i eksterne komunikacije i transakcije.

Vrsta rješenja:
Specifična rješenja

Područje primjene:
Rješenje je neovisno od područja primjene

Kome je rješenje namjenjeno:
Za sva poduzeća

Ključne riječi: B2B, B2C, document management, dokumentacija, e-business, elektroničko poslovanje, poslovni procesi

Referentni korisnici: Hrvatski Telekom d.d. , Odašiljači i Veze d.o.o.

Podrška za višejezičnost: Da

Minimalna verzija baze: 9i

Razvojni alat(i): Oracle Designer 6i, Oracle Forms Builder 6i, Oracle Reports Builder 6i

Infodom - logo

Kontakt osoba: --

Ostala rješenja:

e-INSPEKTOR
Ekspertni sustav za vođenje inspekcijskog nadzora temeljen na bazi znanja

IRMA
Information Resource Management Architecture

FOMS (Financial obligation monitoring system)
Upravljanje budućim financijskim obavezama

EPM/SPR
Executive Portfolio Management/Sustav Poslovnih Registara

Blagajna i putni nalozi
Blagajničko poslovanje i evidencija putnih naloga

Upravljanje Voznim Parkom