Geoportal

GIS portal za potporu infrastrukture prostornih podataka

Opis rješenja:

Aplikacija za pohranu i pretraživanje metapodataka na osnovu određenih svojstava uključujući i lokaciju. Metapodaci se mogu prikazati kao sažeti ili puni, ili se može pokrenuti aplikacija. Dio sustava je i preglednik karata Geoportala za prikaz geoprostornih servisa.

Vrsta rješenja:
GIS Integracija
Internet i Portali / Elektronsko poslovanje

Područje primjene:
Vlada i državne institucije

Kome je rješenje namjenjeno:
Za državne organizacije ili regionalnu/lokalnu samoupravu.

Ključne riječi: ArcGIS Server, ArcIMS, AXL, Catalog, CS-W, ESRI, gazzetteer service, Geospatial Services, GIS Portal, GIS Portal Toolkit, INSPIRE, maps, Metadata, NSDI, OGC, publish-find-bind, SDI, spatial data, WCS, WFS, WMS

Referentni korisnici: Državna geodetska uprava, Hrvatska

Podrška za višejezičnost: Da

Minimalna verzija baze: 10g

Razvojni alat(i): ESRI GIS Portal Toolkit

OS kompatibilnost: Mješovito; preferira se Windows

Gisdata d.o.o.

Kontakt osoba: --

Ostala rješenja:

GISDATA CAD Hitna pomoć
Sustav za praćenje i disponiranje vozila hitne medicinske pomoći